Risk Management

De basis onder onze diensten is dat een organisatie moet zorgen voor een goede beheersing zonder de gezonde ondernemingszin in te dammen. Managers moeten dus kritisch zijn op de momenten dat het er toe doet en gecalculeerde risico’s nemen als het kan. Ze moeten risk niet zien als een moetje maar als een kans voor onderscheidend vermogen.

Dat houdt in dat er een realistische houding is tegenover risico’s. Het is onmogelijk om alle risico’s te voorzien. De theorie die ten grondslag ligt aan de ‘Black Swan’ bewijst dat ook.

Het houdt ook in dat het management zelf verantwoordelijk moet zijn voor goed risk management. In onze aanpak zorgen we ervoor dat modellen en werkwijzen goed en snel worden geborgd (“embedded”) in de organisatie door het creëren van draagvlak en een gevoel van “ownership”. Dat vergt een goede communicatie.

Op Risk Management gebied kan FSV Risk Advisory u ondersteunen met:

Risk Management Support

  • Enterprise Risk Management
  • Operational Risk Management
  • Risk Assessment Support

Data Analytics Services

  • Data & Process Mining Analytics
  • Quantification of (potential) Risk Exposure
  • Red Flag Systems
  • Data (Fraud) Analytics & Reporting