Quality Assessment review & support

De “International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing” van het Institute of Internal Auditors (IIA) schrijven voor dat organisaties ten minste eens per vijf jaar een onafhankelijke externe evaluatie van de interne audit-functie uit moeten voeren om de kwaliteit van de activiteiten te beoordelen. FSV Risk Advisory doet meer dan de standaard verplichte IIA quality assessment review
FSV Risk Advisory checkt niet alleen of aan de Standards wordt voldaan. Wij focussen op de vraag in welke mate de interne audit functie:

  • Van toegevoegde waarde is voor de organisatie
  • Voldoet aan de doelstellingen en verwachtingen van het management en het Audit Committee.

Onze professionals:

  • Vergelijken de Internal Audit functie met relevante best practices
  • Geven aanbevelingen voor verbetering
  • Geven advies aan de CAE en het personeel voor het verbeteren van hun prestaties en diensten en het bevorderen van het imago en de geloofwaardigheid van de interne auditfunctie.
  • De “Certified Quality Assessors” van FSV hebben ruime ervaring en expertise in het uitvoeren van quality assessment reviews.